Paryushan Mahaparv - Saturday 03 September
Date: 9/1/2011 1:18:32 AM
 

Shastra Sajao Partiyogita Group D - Afternoon 2:00 PM

Nibandh Partiyogita Group D and C - Afternoon 2:00 PM

Fancy Dress Partiyogita Group A,B,C - Evening 8:00 PM

(By Jain Yuva Manch, Vasundhra)