Results - Paryushan Parv Pratiyugita 2013 -Nibandh Pritiygita
Date: 9/18/2013 4:56:11 AM
 

Nibandh Pratiyugita(B)

 

First Prize - Km. Vidhi Jain D/O Sri Vikas Jain

Second Prize - Mast.Samyak JainS/O Sri Rajeev Jain

Third Prize - Km. Sanchita Jain D/O Sri Piyush Jain

 Nibandh Pratiyugita(C)

 

First-Mast.Mast. Atishay Jain S/O Sri Sanjay jain

               Km. Yamini Jain D/O Sri Deepak Jain

               Km.Jhalak Jain D/O Sri Nishant Jain

               Km. Saloni Jain D/O Sri Rajeev Kumar Jain

               Km. Nikita Jain D/O Sri Pankaj Jain

Second- Mast.Prakshal Jain S/O Sri Mayank Jain

Third-Km.Ishita Jain D/O Sri Sunish Kumar Jain

         Mast.Dhawal Jain S/O Sri Vikas Jain