Results - Fancy Dress Partiyogita 2013
Date: 9/18/2013 5:17:07 AM
   

GROUP A

First :Km.Prakshi Jain D/O Sri Mayank Jain (Age 4 Years)

Second:Km. Agamaya Jain D/OSri Rishabh Jain(Age 5 Years)

Third:Mast. Sabhya Jain S/O Sri Sajai Jain(Age 4 Years)

 

GROUP B

First: Mast.Bhavya Jain S/O Sri Sajal Jain (Age 9Years)

Second:Km.Tiya Jain D/O Sri Amit Jain(Age 6 Years)

Third:Km. Agamaya Jain D/OSri Aanand Jain(Age 6 Years)

 

GROUP C

First: Mast. Prakshaal Jain S/O Sri Mayank Jain

Second:Km. Ishita Jain D/O Sri Sunish Kumar Jain

Third:Km. Vaishali Jain D/O Sri Raj Kumar Jain